Voor bij- en nascholingen van SVS-bv

 

1. Inschrijving
U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden voor een bij- en nascholing.
a. Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 

2. Aantal toe te laten cursisten
Het maximaal aantal deelnemers staat bij de betreffende cursus vermeld. SVS-bv is gemachtigd bij een overschrijding van het aantal deelnemers een wachtlijst aan te leggen in volgorde van binnenkomst van de formulieren.

 

3. Certificering
Deelnemers aan de bij- en nascholing ontvangen aan het einde van de laatste dag een certificaat als bewijs van deelname, met daarop vermeld het aantal SBU. (Studie Belasting Uren)

 

4. Afgelasting van de cursus
SVS-bv houdt zich het recht voor een cursus te annuleren bij gebrek aan voldoende deelnemers of vanwege redenen van overmacht. In dit geval wordt 100% van cursusgeld geretourneerd.

 

5. Geheimhouding

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.
De cursist is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de cursus worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als podotherapeut direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.
a) Alle informatie die door cursist verstrekt wordt is vertrouwelijk voor
het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
b) Alle documentatie zal voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

 

6. Aansprakelijkheid
SVS-bv is niet aansprakelijk voor geleden schade, een en andere opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzorgen van de nascholing of voor praktijktoepassingen van hetgeen u in de cursus wordt meegedeeld noch voor eventuele gevolgschade.

 

7. Gebruik cursusmateriaal
Het aan u ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.

 

8. Betalings- en annuleringstermijn
a) De factuur moet binnen 14 dagen na datering zijn voldaan.
b) Bij annulering na 14 dagen na aanmelding bent u 10% van het deelnamekosten verschuldigd als administratie kosten.
c) Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt 70% van deelnamekosten in rekening gebracht. In geval van volledige annulering binnen 48 uur voor aanvang van de cursus zien wij ons genoodzaakt 100% van de deelnamekosten in rekening te brengen.
d) Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld zal na drie maanden SVS-bv genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.

 

#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_6653ee1736f2e .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 35px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6653ee1736f2e:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee17375e0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_6653ee17375e0 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6653ee17375e0:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_6653ee1737a88:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-03.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_6653ee1737a88 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_6653ee1737a88:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }